Materiál obsahuje základné informácie o prvkoch IV.A skupiny a ich zlúčeninách