Základy elektrotechniky, pojmy, vzorce, schémy

Študijné materiály z Elektrotechnickej spôsobilosti.

Táto časť kurzu umožňuje overiť si znalosť základných pojmov z automatizácie